CLT-hus


Vi kan levererar alla hus som CLT-hus. 

Med hjälp av en timmerram produceras CLT delar som väggar, skiljeväggar, golv och tak mm i vår fabrik och installeras senare som en färdig konstruktion på objektsplatsen. 

Vad är CLT:

 • En massiv träpanel som består av korslaminerade skikt av träskivor eller lameller
 • CLT-panel har minst tre lager
 • Maximal panelstorlek är 2.95m x 10.5m och panelens tjocklek är mellan 60mm till 260mm
 • Bärande struktur, inte komprimerbar, lufttät och isolerande
 • Ytan är färdig och kan bearbetas på otaliga sätt

Fördelar med CLT paneler:

 • Elementen tillverkas i fabriken och levereras till byggarbetsplatsen, vilket resulterar i mindre behov av plats för lagring och minskar byggtiden

 • CLT-elementet bildar både den färdiga ytan och den bärande strukturen, vilket minskar slutbehandlingstiden märkbart

 • CLT har bra ljud- och värmeisoleringsegenskaper

 • Bra brandmotstånd. Den massiva trä kommer röding, men motstår eld och upprätthåller sin strukturella lager kapacitet i händelse av brand

 • Ekologi. Vid tillverkning av CLT-element kan andra klassens trä utnyttjas vilket resulterar i effektiv användning av stocken och mindre klimatavtryck

 • Hållbara och snabbodlade träslag används vid tillverkning av elementen